Martin Track IMG 5672


50PLus 'rough' pre edit 25Maart


Een Gooier in de Provincie !


Stem op Andreas van der Schaaf voor een Gooier in de Provincie ! 50PLUS Lijst 9 Plaats 6 ! (Elections for State Senate North-Holland)
Waterschap Amstel Gooi & Vecht 50PLUS Lijst 7 Plaats 5 !
Dit jaar, 2019, is de helft van Nederland 50 jaar of ouder!
50PLUS-PvdO staan pal voor deze helft met wie veel te weinig rekening wordt gehouden.
Speerpunten van ons beleid:
• Bewaken koopkracht ouderen, bestrijden stille armoede
• Bereikbaar en betaalbaar OV (niet zomaar haltes en verbindingen weghalen!)
• Provincie gaat zorg coördineren en toezien op kwaliteit (Ter Gooi!)
• Betaalbare woningbouw voor senioren en starters, ook in de steden
• Voorrang op de woningmarkt voor ouderen die een groter huis verlaten
• Stimuleren werkgelegenheid voor ouderen
• Samen met waterschappen klimaatschade waar mogelijk voorkomen
• Proactief beleid op gebied van energie, milieu, natuur- en bodembeheer
Ontsluiting Noordkop NH / Bescherm het GNR !
• Bewoners hebben het laatste woord als het om hun leefomgeving gaat!

Kies een Gooier in de Provincie !


Stem op Andreas van der Schaaf voor een Gooier in de Provincie ! 50PLUS Lijst 9 Plaats 6 ! (Elections for State Senate North-Holland)
Waterschap Amstel Gooi & Vecht 50PLUS Lijst 7 Plaats 5 !
Dit jaar, 2019, is de helft van Nederland 50 jaar of ouder!
50PLUS-PvdO staan pal voor deze helft met wie veel te weinig rekening wordt gehouden.
Speerpunten van ons beleid:
• Bewaken koopkracht ouderen, bestrijden stille armoede
• Bereikbaar en betaalbaar OV (niet zomaar haltes en verbindingen weghalen!)
• Provincie gaat zorg coördineren en toezien op kwaliteit (Ter Gooi!)
• Betaalbare woningbouw voor senioren en starters, ook in de steden
• Voorrang op de woningmarkt voor ouderen die een groter huis verlaten
• Stimuleren werkgelegenheid voor ouderen
• Samen met waterschappen klimaatschade waar mogelijk voorkomen
• Proactief beleid op gebied van energie, milieu, natuur- en bodembeheer
• Ontsluiting Noordkop NH / Bescherm het GNR !
• Bewoners hebben het laatste woord als het om hun leefomgeving gaat!

Dus Stem 20 Maart 50PLUS !


Dus stem 20 maart 50PLUS!


50PLUS Alles Duurder!


50PLUS Alles Duurder !