Afscheid Foort van Oosten 19 februari 2019


Agnes Mulder- Commissie voor Infrastructuur en Waterstaat


Attje Kuiken - Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Anne Mulder - Commissie voor Financiën


Helma Lodders - Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Erik Ziengs - Commissie voor Binnenlandse Zaken


Isabelle Diks - Commissie voor Economische Zaken en Klimaat


Michel Rog - Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Ockje Tellegen - Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap


Paul van Meenen - Commissie Justitie en Veiligheid


Sven Koopmans - Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven


Raymond de Roon - Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Pia Dijkstra - Commissie voor Buitenlandse Zaken


Nieuwe functie in app Debat Direct: spreekmomenten downloaden


Alexander Pechtold neemt afscheid van de Tweede Kamer. Voorzitter Arib spreekt hem toe.Arib noemde Pechtold een rasparlementariër en een grootmeester van het parlementaire debat. "En dan vooral een gepassioneerd aanvaller met een grote liefde voor de interruptiemicrofoon."

"Maar je hebt ook die robuuste kant, die passie. Over die passie wil ik het bij je afscheid hebben.”