Le violoneux


https://www.eyefilm.nl/en

Melodrama about the son of a deceased musician who has to make ends meet.
When a violinist dies, he leaves his violin to his son as a last wish. To provide for maintenance, the mother and son take to the streets. Nobody gives anything until a famous violinist hears the boy play. The boy becomes an apprentice to the violinist and suddenly has a brighter future ahead of him.

Melodrama over de zoon van een overleden violist die rond moet komen.
Als een violist sterft, laat hij als laatste wens zijn viool aan zijn zoon na. Om in het onderhoud te voorzien gaan de moeder en zoon de straat op. Niemand geeft iets totdat een beroemd violist de jongen hoort spelen. De jongen wordt leerling bij de violist en gaat een goede toekomst tegemoet.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

La demoiselle de l'Hôtel Imperia


https://www.eyefilm.nl/en

The Marquis de Brives meets at the Hôtel Imperia a young woman who is harassed by a shady type. What the Marquis does not know is that Florence is in the hands of a gang.
On the same day, Florence has to leave the hotel on behalf of a gang member (Signorel). She is then sent to the house of the Marquis. He sees her walking and immediately falls in love.

The thieves are chased away and the girl moves in with the Marquis. However, then the gang send her a letter in which they threaten to kill both her and the Marquis if she doesn't return to them. She despairs and throws herself into an abyss.


De Markies de Brives ontmoet in het Hôtel Imperia jonge vrouw Florence die op het terras van het hotel lastig wordt gevallen door een louche type. Wat de markies echter niet weet is dat Florence in de handen is van een bende die haar gebruikt voor hun plannen. Dezelfde dag moet Florence in opdracht van een bendelid (Signorel) het hotel verlaten. Zij wordt vervolgens op de uitkijk gestuurd bij het huis van de markies. Deze ziet haar lopen en wordt dadelijk verliefd. De dieven worden verjaagd en het meisje neemt haar intrek bij de markies. Als de bende haar schrijft dat ze direkt bij de markies vandaan moet gaan, doet ze dat niet maar werpt zich in een afgrond.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Le gardien de phare


https://www.eyefilm.nl/en

Short melodrama. When the lighthouse keeper suddenly falls ill his wife sends their children to operate the lighthouse.

Kort melodrama. De vuurtorenwachter wordt plotseling ziek en daarom stuurt zijn vrouw de kinderen naar de vuurtoren.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Chagrin d'enfants


https://www.eyefilm.nl/en

Melodrama about two children, who are poorly cared for after their parents' death.
When Pierre Dormain and his wife die in a train disaster, the custody of their children Simon and Dédée is transferred to their uncle Jean de Mareuil. The uncle is persuaded to let his servant's mother take charge of their care. The money she receives for the care is spent entirely on alcohol and the children have to work hard for their meal.
Eventually the children run away from home and roam the streets of Paris. When one of the children is seriously injured after an accident, the uncle finally realizes he has made a grave mistake.

Melodrama over twee kinderen, die na het overlijden van hun ouders slecht opgevangen worden.
Wanneer Pierre Dormain en zijn vrouw overlijden bij een treinramp, wordt de voogdij van hun kinderen Simon en Dédée overgedragen aan hun oom Jean de Mareuil. De oom laat zich overhalen om de moeder van zijn huisknecht het vuile werk te laten opknappen. Het geld dat zij krijgen voor de verzorging gaat geheel op aan drank en de kinderen moeten hard werken voor hun maaltijd. De kinderen lopen van huis weg en gaan zwerven door de straten van Parijs. Als na een ongeluk één van de kinderen zwaargewond raakt, komt de oom bij zinnen en krijgt berouw en zo krijgen de kinderen uiteindelijk een fijn leven.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier

Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Stafmuziek


https://www.eyefilm.nl/en

Reportage about a wreath-laying ceremony in The Hague.

Short reportage about a wreath-laying ceremony in The Hague. We see soldiers assembling and saluting. They are then addressed, and the procession departs for the Holland Spoor train station.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

De verwoesting in Borculo


https://www.eyefilm.nl/en

Reportage about the flooding disaster in the village of Borculo.

On 10 August, 1925, an unprecedentedly heavy storm blew across Brabant and Gelderland. Extreme rainfall and tornadoes ravaged these two provinces, resulting in four dead and eighty wounded. The material damage was enormous: houses, farms, windmills, and churches were destroyed. The hardest hit was the town of Borculo. The tornado was at its strongest here, and hurtled straight through the village. In seven minutes, the village was turned into a junkyard. Most of its homes and farms were destroyed, the two churches lost their towers, and three of the four fatalities occurred in Borculo. The film shows the devastation that the tornado caused, the clean-up operation by the military, and disaster tourists who arrived after hearing the news. The film ends with an appeal to the Dutch audience to give generously.

---

Op 10 augustus 1925 trekt een ongekend zwaar noodweer over Brabant en Gelderland. Extreme regenval en tornado's teisteren de twee provincies. Er vallen vier doden en tachtig gewonden. De materiële schade is enorm; huizen, boerderijen, molens en kerken worden verwoest. Het zwaarst getroffen is het stadje Borculo. De tornado is hier op z'n sterkst en raast dwars door de dorpskern. In zeven minuten veranderde het dorpje in een schroothoop. Drie van de vier dodelijke slachtoffers vallen in Borculo, wat gezien de kracht van de storm als een godswonder wordt beschouwd. De meeste huizen en boerderijen zijn vernield en beide kerken verliezen hun toren. De film toont de verwoesting die de tornado heeft aangericht, de opruimwerkzaamheden door het leger en de vele ramptoeristen die op het nieuws zijn afgekomen. De film eindigt met een oproep aan de Nederlanders om met gulle hand te geven.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Het hefschroefvliegtuig


https://www.eyefilm.nl/en

Shots of a helicopter at an airport. Footage of a helicopter shot from different perspectives, with much attention paid to the technology and the mechanics of the rotating blades. Several men try to fly the helicopter, but their attempts fail, and the helicopter remains on the ground the whole time. At the end, there is a small “accident”, as a part of the tailpiece breaks off. This footage was shot so that the test flights could be analyzed later.

___

Opnamen van een hefschroefvliegtuig op een vliegveld.
Opnamen vanuit verschillende perspectieven van een hefschroefvliegtuig, met veel aandacht voor de techniek en het mechaniek van de roterende wieken. Meerdere mannen proberen de helikopter te laten vliegen. De pogingen slagen niet en de helikopter blijft de hele tijd op de grond. Aan het eind is er een klein 'ongelukje' als een deel van het staartstuk afbreekt.

De opnamen zijn gemaakt om later de proefnemingen te kunnen analyseren.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Stieren defilé


https://www.eyefilm.nl/en

A fixed camera position shows a parade of 32 farmers and bulls. The farmers walk one by one with their bull, and at an appropriate distance from each other, along a fixed route on a meadow. The way the farmers walk with their bulls suggests that somewhere in the pasture, a jury is ready to judge the bulls.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Inzamelingsaktie voor de Joodsche Invalide


https://www.eyefilm.nl/en

Reportage about a fundraiser for the association known as the Joodsche Invalide (Jewish Hospital and Home) for the construction of their eponymous building. There is a cheerful collection drive for the eleventh “construction lottery”, held for the benefit of the Joodsche Invalide. Members of the Flora Theater in Amsterdam visit the small businesses of Amsterdam to raise money for the lottery. The companies that participate are mentioned in the intertitles, and several business owners appear in the picture. At the end, the viewer is called upon to buy lottery tickets to contribute to the construction of the Joodsche Invalide building.

___

Reportage van een inzamelingsactie van de vereniging de Joodsche Invalide voor de bouw van het gelijknamige pand.
Er wordt een vrolijke inzameling gehouden voor de elfde 'bouwloterij' ten bate van de Joodsche Invalide. Leden van het Flora Theater Amsterdam maken een tocht langs de middenstand van Amsterdam om geschenken voor de loterij in te zamelen. De firma's die met de actie meedoen worden in tussentitels genoemd en enkele middenstanders verschijnen in beeld. Tot slot wordt de kijker opgeroepen om loten te kopen ten bate van de bouw van de Joodsche Invalide.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Plechtige bijzetting van het stoffelijk overschot van generaal J.B. van Heutsz


https://www.eyefilm.nl/en

Full title: Plechtige bijzetting van het stoffelijk overschot van generaal J.B. van Heutsz op 9 juni 1927, te Amsterdam

Reportage about the state funeral of the Gouverneur General in the Dutch East Indies, J.B. van Heutsz.

The opening titles refer to Van Heutsz as the “pacifier and maintainer of Dutch authority” and the “saviour meder of the National Unity of our Colonies in Asia”. We then see images of a detachment of East Indies troops arriving by steamship to attend the funeral. The remains are brought to the palace on Dam Square and laid out in the hall of the tribunal. The coffin is then escorted to the Nieuwe Ooster cemetery; Prince Hendrik is also in the procession. After several speeches, the interment takes place in the mausoleum. The East Indies detachment marches before royal family at Huis ten Bosch, and afterwards several distinguished soldiers are presented to Queen Wilhelmina.

---
Reportage van de staatsbegrafenis van de gouverneur-generaal in Nederlands-Indië, J.B. van Heutsz.
Begintitels noemen Van Heutsz als 'pacificator en bevestiger van het Nederlandsch gezag' en redder van de Nationale Eenheid onzer Koloniën in Azië.' Daarna beelden van een detachement Indische troepen dat per stoomschip arriveert om de begrafenis bij te wonen. Het stoffelijk overschot wordt naar het paleis op de Dam gebracht en opgebaard in de zaal van de Vierschaar. Daarna wordt de kist begeleid naar de Nieuwe Oosterbegraafplaats; onder de volgers onder meer prins Hendrik. Na een aantal toespraken volgt bijzetting in het praalgraf. Het Indisch detachement defileert voor de koninklijke familie bij Huis ten Bosch, na afloop worden enkele onderscheiden militairen aan koningin Wilhelmina voorgesteld.


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Eye Sales Collections: discover the film collection of Eye Filmmuseum


La fureur de mme. Plumette


https://www.eyefilm.nl/en

Mrs. Plumette is angry because her husband secretly has gone fishing. She quarrels with everyone and she starts fighting. When she catches the maid with an agent at home, she gets angry again. She tries to floor the agent with head buttocks. But this time she is overpowered and put in the shower.

Mevrouw Plumette heeft een kwade bui omdat haar man stiekem is gaan vissen. Bij het boodschappen doen, maakt ze met iedereen ruzie en ze begint te vechten. Als ze thuis het dienstmeisje betrapt met een agent, wordt ze weer kwaad. Ze probeert de agent met kopstoten te vloeren. Maar deze keer wordt ze overmeesterd en onder de douche gezet.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Le pique-nique d'Arthème


https://www.eyefilm.nl/en

A couple misses the train when they want to go for a picnic. The carriage that they take falls completely apart. Once in the park they are bothered by rugby players and two little wanderers who steal their food.

Een echtpaar mist de trein als ze willen gaan picnicken. Het rijtuig dat ze daarna nemen valt compleet uit elkaar. Eenmaal op de picknickplaats worden ze lastig gevallen door rugbyspelers en twee kleine zwervertjes die hun eten ontfutselen met behulp van een vogelverschrikker.

Cast: Ernest Servaes

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Le Pari de M. Papillon


https://www.eyefilm.nl/en

Comedy in which a thief is chased by the police and a detective through all the rooms and over the roof of a hotel.

Achtervolgingskomedie waarin een dief door de politie en een detective achtervolgd wordt door alle vertrekken en over de daken van een hotel.

This film is from the Jean Desmet Collection at EYE.
Jean Desmet (1875-1956) was one of the leading cinema operators and film distributors in the Netherlands from 1907 – 1916. The Jean Desmet Collection at EYE has more than 900 films, and is included UNESCO's Memory of the World Register.
https://www.eyefilm.nl/en/collection/the-desmet-dossier


Interested in licensing? For more information about this film and other items from our collection please contact sales@eyefilm.nl
phone +31 (0)20 5891 426 mobile +31 (0)6 4118 9635
https://www.eyefilm.nl/en/film-sales

Filmprogramma Shell Shock: De kracht van verhalen (22 maart - 22 mei 2019 in Eye Filmmuseum)


22 maart - 22 mei 2019
eyefilm.nl/shellshock

Het door de Vietnamoorlog getekende personage Travis Bickle uit Taxi Driver, de door PTSS gekwelde soldaten in de documentaire Crazy en de ex-tankcommandant uit de animatiefilm Waltz with Bashir delen één ding: ze willen vertellen over wat hen is overkomen om te verwerken. Met Shell Shock geeft Eye ruimte aan de verbeelding van maatschappelijk geweld en traumatische herinneringen in de cinema.

In het themaprogramma Shell Shock is plaats voor alle filmgenres: van documentaire tot komedie, van cultfilm tot kostuumdrama. Via de verhalen van filmmakers en hun personages kom je zo dicht mogelijk bij de ervaringen van mensen na een periode van oorlog en geweld.

Shell Shock opent de zalen voor de persoonlijke verbeelding van de angst, woede en verwarring die er op volgen. De subjectieve blik staat centraal, niet de waarheidsvinding.

Fictie, in allerlei genres, blijkt vaak de sleutel tot verwerking van het verleden: van psychothriller (Jacob’s Ladder, Adrian Lyne) en historisch drama (Mrs. Dalloway, Marleen Gorris) tot de suspense in de kunstenaarsanimatie La casa lobo (Joaquín Cociña, Cristóbal León).

Shell Shock brengt niet alleen films maar ook maatschappelijk betrokken specials met lezingen, Q&A’s en performances. Op het programma staan thema’s als herinnering en narrativiteit (Hannah Arendt), psychiatrie (Posttraumatische Stressstoornis) en de verhalen van Syrische vluchtelingen (storytelling), en een editie van Cinema Stadsleven met Tracy Metz.

www.eyefilm.nl/shellshock
--
Shell Shock: The power of stories
22 March - 22 May 2019
eyefilm.nl/shellshock

The tormented Vietnam War veteran Travis Bickle in Taxi Driver, the soldiers suffering from PTSS in the documentary Crazy and the ex-tank commander of the animated film Waltz with Bashir share one thing: the urge to tell what happened to them in order to come to grips with it. Eye’s Shell Shock provides a forum to the cinematic representation of violent conflicts and traumatic memories.

Shell Shock not only includes films but also socially engaged specials featuring talks, Q&As and performances. The programme focuses on such themes as memories and narrativity (Hannah Arendt), psychiatry (Post Traumatic Stress Syndrome) and the tales of Syrian refugees (storytelling). With a special edition of Cinema Stadsleven by Tracy Metz.

www.eyefilm.nl/en/shellshock